Relaxuj a uvoľni sa

Jedná sa o špeciálne naťahovacie a relaxačné cvičenia pre odbúranie stresu a únavy.

Tréningová jednotka na VibroGyme by mala trvať max 20 min. a skladá sa zo strečingu, posilňovania a relaxácie.

1. Strečing horných končatín

Fyziologický účinok: Pretiahnutie krku a trapézového svalu

Popis cvičenia: Sed na plošine, upažte ruku až prsty dosiahnu na hornú časť ucha. V tejto pozícii tlačte silne hlavu smerom k ramenu. Druhá ruka je zapretá na okraj stroja.

Doba cvičenia: 30s. (15 s na obe strany)

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)


Fyziologický účinok: pretiahnutie ramenného pletenca

Popis cvičenia: Sed na plošine, ohnite ruku za teľom, mierne zatlačte smerom dolu dlaň druhej ruky na lakti.

Doba cvičenia: 30s (15 s. na obe strany)

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)


Fyziologický účinok: natiahnutie prsných svalov

Popis cvičenia: stoj na plošine, ruky sú spojené za telom, lakte sú prepnuté

Doba cvičenia: 30s

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)


Fyziologický účinok:Pretiahnutie horných končatín

Terminologický popis:Drep na plošine, rukami uchopíme držadlá, lakte sú prepojené

Doba cvičenia:30-90s.

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35- 40 HZ)


Fyziologický účinok:Pretiahnutie horných končatín

Terminologický popis:Stojte pred plošinou, rukami končatín uchopte držadlá, zatlačte hlavu medzi ramená

Doba cvičenia:30-90s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35-40 HZ)

2. Strečing dolných končatín

Fyziologický účinok: pretiahnutie zadnej strany stehien

Popis cvičenia: Noha je na plošine, urobte výpad vpred, prednú nohu pokrčte, stehno s lýtkom zviera uhol 90°, koleno držte kolmo nad členkom, zadné chodidlo je opreté, koleno prepnuté, trup je v predĺžení nohy, hlava je v predĺžení chrbta, ruky sú opreté o koleno.

Doba cvičenia: 30s (15 s. na obe strany)

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku až strednú intenzitu L alebo H vibrácií  (35-40 Hz)


Fyziologický účinok: pretiahnutie prednej strany stehien

Popis cvičenia: Stoj na plošine, stojnú nohu ľahko pokrčte v kolene, druhú nohu chyťte za členok a pritiahnite pätu na zadok.

Doba cvičenia: 30s (15 s. na obe strany)

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)


Fyziologický účinok: Pretiahnutie dolných končatín

Terminologický popis: sed na plošine, chodidlá držte pri sebe, kolená tlačte pomocou lakťa dole

Doba cvičenia:30s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35HZ)


Fyziologický účinok:Pretiahnutie dolných končatín

Terminologický popis:stoj na špičkách na okraji plošiny, päty tlačte na okraj stroja, rukami sa pridŕžajte držadiel stroja

Doba cvičenia:30-90s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35-40HZ)


Fyziologický účinok: Pretiahnutie dolných končatín

Terminologický popis: stoj na plošine, nohy držíme tesne pri sebe a priťahujeme sa za členky, kolená sú prepnuté

Doba cvičenia:30s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35HZ)

3. Uvoľnenie chrbta

Fyziologický účinok: uvoľnenie chrbta

Terminologický popis: sed na plošine, nohy držte chodidlami k sebe, hlava je uvoľnená

Doba cvičenia: 30-90s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35HZ)


Fyziologický účinok:uvoľnenie chrbta

Terminologický popis: Sed pred plošinou, nohy natiahnuté, chrbát držte rovno, ruky sú voľne na kolenách

Doba cvičenia:30s-90.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35HZ)


Fyziologický účinok:uvoľnenie chrbta

Terminologický popis: turecky sed na plošine, uvoľnite chrbát, hlavu majte voľne, ruky spočívajú na temene hlavy

Doba cvičenia:30-90s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35HZ)


Fyziologický účinok:uvoľnenie chrbta

Terminologický popis: kľak na plošine, čelo oprieme o kolená, ruky položte vedľa tela

Doba cvičenia:30-90s.

Nastaveni VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie chrbta

Popis cvičenia: kľak pred plošinou, paže sú natiahnuté a opreté o plošinu. Chrbát držte rovno, hlava je voľne medzi ramenami.

Doba cvičenia: 30-90s.

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku až strednú intenzitu L alebo H vibrácií (35-40 HZ)

4. Relaxácia a uvoľnenie

Fyziologický účinok: uvoľnenie dolných končatín

Terminologický popis: ľah pred plošinou, nohy položte na plošinu tak, aby kolená boli na okraji stroja

Doba cvičenia:30-180s.

Nastavení VibroGymu: doporučujeme nízkou- vysokou intenzitu L nebo H vibrací (35-50HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie hornej polovice tela

Popis cvičenia: sed s pokrčenými dolnými končatinami, lakte sú opreté o plošinu

Doba cvičenia:.30s.

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie bedrovej časti chrbtice

Popis cvičenia: sed na plošine, vykonajte predklon trupu.

Doba cvičenia: 30s.

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie horných končatín

Popis cvičenia: ľah bokom k plošine, položte hornú končatinu na plošinu

Doba cvičenia: 30-90s.

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku až vysokú intenzitu L alebo H vibrácií  (35-50 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie dolných končatín

Popis cvičenia: ľah bokom k plošine, pokrčenú nohu položte na plošinu

Doba cvičenia: 30-90s.

Nastavenie VibroGymu: odporúčame nízku až vysokú intenzitu L alebo H vibrácií (35-50 HZ)