Chudnite na maximum - na mieru pre ženy

Jedná sa o špeciálne cvičenia pre efektívne chudnutie na VibroGyme. Cvičenie je zamerané predovšetkým na problémové partie dolných končatín a trupu.

Pred samotným cvičením odporúčame kvalitné 10 minútové rozohriatie organizmu. Kardio aktivity: beh, svižná chôdza, jazda na bicyklie

Tréningová jednotka na VibroGyme by mala trvať max 20 min. a skladá sa zo strečingu, posilňovania a relaxácia.

1. Strečing

Fyziologický účinok: Pretiahnutie krku a trapézového svalu

Popis cvičenia: sed na plošine, vzpaž ruku až prsty dosiahnu na hornú časť ucha. V tejto pozícii tlačte silno hlavu smerom k ramenu. Druhá ruka je zapretá za okraj stroja.

Doba cvičenia : 30s. (15 s na obe strany )

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)


Fyziologický účinok: pretiahnutie ramenného pletenca

Popis cvičenia: sed na plošine, ohnite ruku za telom, mierne zatlačte smerom nadol dlaňou druhej ruky na lakeť.

Doba cvičenia : 30s (15 s. na obe strany )

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz) 


Fyziologický účinok: pretiahnutie prsnych svalov

Popis cvičenia: stoj na plošine, ruky sú spojené za telom, lakte napnuté

Doba cvičenia : 30s

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)


Fyziologický účinok: pretiahnutie zadnej strany stehien

Popis cvičenia: noha je na plošine, vykonajte výpad vpred, prednú nohu pokrčte, stehno s lýtkom zviera uhol 90 °, koleno držte kolmo nad členkom, zadné chodidlo je opreté, koleno prepnuté, trup je v predĺžení nohy, hlava je v predĺžení chrbtice, ruky sú opreté o koleno.

Doba cvičenia : 30s (15 s. na obe strany )

Nastavenie VibroGymu :odporúčame nízku až strednú intenzitu L alebo H vibrácií  (35-40 Hz)


Fyziologický účinok: pretiahnutie prednej strany stehien

Popis cvičenia: stoj na plošine, stojnú nohu mierne pokrčte v kolene, druhú nohu uchopte za priehlavok a pritiahnite pätu na zadok.

Doba cvičenia : 30s (15 s. na obe strany )

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 Hz)

2. Posilňovanie (nohy)

Fyziologický účinok: posilňovanie stehenných svalov

Popis cvičenia: stoj rozkročený na plošine, kolená a špičky smerujú von, s pokrčenými kolenami vykonajte podrep, mierne podsaďte panvu a uvedomte si stiahnutie zadku, ruky majte v bok.

Doba cvičenia : 30 – 90 s. výdrž v polohe

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie stehenných svalov

Popis cvičenia: stoj na plošine, predpažte, nohy postavte do šírky bokov a vykonajte podrep

Doba cvičenia : 30-90s. 1 možnost výdrž v polohe 30-90 s. 2 možnosť robte drepy

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie stehenných svalov

Popis cvičenia: stoj bokom k plošine, urobte výpad do strany, paže sú v predpažení

Doba cvičenia : 30 -90s. robte výpady do strany, opakujte aj na druhú stranu

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L alebo H vibrácií (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie lýtkových svalov

Popis cvičenia: stoj na plošine, zdvihnite päty od podložky, vykonajte výpony, ruky za hlavou.

Doba cvičenia : 30-90 s. 1 možnost výdrž v polohe, 2 možnost opakované výpony

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35 až 40 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie stehenných svalov

Popis cvičenia: stoj pred plošinou, vykonajte výpad jednou nohou vpred. Snažte sa došliapnuť celým chodidlom na stred, stehno s lýtkom zviera pravý uhol. Stojnú nohu nedvíhajte, naopak tlačte koleno k zemi. Potom sa vráťte späť do stoja pred plošinou

Doba cvičenia : 30-90 s. 1 možnost: výdrž vo výpadu, 2 možnost: vykonajte výpady do stoja

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až vysokú intenzitu L alebo H vibrácií (35 až 50 HZ)

3. Posilňovanie (trup)

Fyziologický účinok: posilňovanie brušných svalov

Popis cvičenia: ľah na plošine, dolné končatiny sú pokrčené v kolenách, ruky za hlavou, priťahujte hornú časť trupu smerom k nohám. Bedrá tlačte do podložky.

Doba cvičenia : 30s. 1 možnost výdrž v uhle 45 stup. 2 možnost vykonajte sed-ľah

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35-40 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie brušných svalov

Popis cvičenia: ľah na plošine, dolné končatiny zvierajú s trupom 90°, zdvihnite panvu hore.

Doba cvičenia : 30s. 1 možnost výdrž v polohe, 2 možnost, zdvíhanie panvy

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie sedacích svalov

Popis cvičenia: ľah bokom na plošine, ste opretý o ruku a predlaktie, ohnite chodidlo, nekrčte koleno zdvihnite nohu a unožte do úrovne bokov (bedrového kĺbu).

Doba cvičenia : 30s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35-40 HZ)


Fyziologický účinok: posilňovanie sedacích svalov

Popis cvičenia: ľah na bruchu, horné končatiny sú opreté o podložku, dolné končatiny sú pokrčené v kolenách a mierne zdvihnuté hore.

Doba cvičenia : 30s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L vibrácií (35-40 HZ).


Fyziologický účinok: posilňovanie svalov v oblasti panvy

Popis cvičenia: ľah na chrbte na gym. lopte, skrčte mierne roznožené dolné končatiny, ktoré sú na plošine, zdvihnite panvu, ruky dajte vtyl.

Doba cvičenia : 30-90s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až vysokú intenzitu L vibrácií (35-50 HZ)

4. Relaxácia

Fyziologický účinok: uvoľnenie krčnej chrbtice

Popis cvičenia: kľak pred plošinou, paže sú natiahnuté a opreté o plošinu. Chrbát držte rovno, hlava je voľne medzi ramenami

Doba cvičenia : 30-90s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až strednú intenzitu L alebo H vibrácií (35-40 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie hornej polovice tela

Popis cvičenia: uvoľnenie hornej polovice tela

Doba cvičenia : 30s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie bedrovej časti chrbtice

Popis cvičenia: sed na plošine, vykonajte predklon trupu.

Doba cvičenia : 30s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku intenzitu L vibrácií (35 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie horných končatín

Popis cvičenia: ľah bokom k plošine, položte hornú končatinu na plošinu

Doba cvičenia : 30-90s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až vysokú intenzitu L alebo H vibrácií

vibrací (35-50 HZ)


Fyziologický účinok: uvoľnenie dolných končatín

Popis cvičenia: ľah bokom k plošine, pokrčenú nohu položte na plošinu

Doba cvičenia :30-90s.

Nastavenie VibroGymu : odporúčame nízku až vysokú intenzitu L alebo H vibrácií (35-50 HZ)